Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 


Organisatie:

 


 

De stichting de Bijlesbeurs is een non-profit organisatie met ANBI status. De uitvoerende werkzaamheden worden in het Groene Hart verzorgd door verschillende bijlesinstituten en scholen in de regio.

Het bestuur wordt in de beginfase en bij een verdere uitrol van de BijlesBeurs in Nederland bijgestaan door de heer A.Th. de Jong, directeur van de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN).


Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:                                             De heer Koos Lichtendonk 

Vice voorzitter /secretaris:                    De heer ir. Rick Riemsdijk van Eldik (initiatiefnemer/oprichter)

Penningmeester:                                  Mevrouw  Dorina van Weerlee (accountant)

Algemene bestuursleden:                    Mevrouw Maneka Bouwens (websitebeheerder)

                                                             De heer Emile Schoneveld                 

                   


 

Vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hieronder kunt u de vacature vinden:

 


 

Het bestuur kan worden aangevuld door leden die op voordracht van donateurs worden benoemd.

Stichting de BijlesBeurs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62517201.

Rekeningnummer: NL81 RABO 0301 7842 21