Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 


 

Laatste nieuws:rijs voor natuurkunde voor ontsleutelen lichtweerkaatsing bij bloedonderzoek bij de


AD Groene Hart
06-05-2017
BijlesBeurs helpt jongeren aan passende fiets.pdf (175.42KB)
AD Groene Hart
06-05-2017
BijlesBeurs helpt jongeren aan passende fiets.pdf (175.42KB)

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

Rabobank Rijnstreek Fonds steunt De BijlesBeurs met  € 5000,-

Embargo tot 27 januari 2015 08.00 uur

 

26 januari 2015 – De Bijlesbeurs heeft de meeste stemmen gekregen van de leden van de RABO bank, voor de Stichting de BijlesBeurs te Alphen voelt deze erkenning als de hoofdprijs!

Het bijlesinstituut Het Leerplein heeft het initiatief genomen om het fonds “de BijlesBeurs” in te stellen voor kinderen van ouders die bijles niet kunnen betalen. De steun van de leden van de Rabobank van €5000 is een goede start.

 

Ouders met een zeer smalle beurs kunnen bijles niet betalen. Daardoor worden deze kinderen “echt het kind van de rekening” en ontstaat een tweedeling in de samenleving.  Het Alphense bijlesinstituut Het Leerplein probeert al jaren aandacht te vragen voor deze problematiek en heeft uiteindelijk het besluit genomen om een onafhankelijke stichting de BijlesBeurs op te richten.  De overweldigende steun van de leden van de Rabobank is een geweldige stimulans en onderstreept het belang van de Bijlesbeurs.  De eerste jongeren zijn nu welkom!

 

Voor wie?

De BijlesBeurs is beschikbaar voor jongeren in de leerplichtige leeftijd met een gezinsinkomen tot 120% van het bijstandniveau. Een aanvraag voor een beurs kan worden ingediend op voordracht van scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ouders zelf kunnen ook aanvragen, echter deze aanvraag moet vergezeld gaan van een inkomensverklaring.

Aanvragen kan voorlopig digitaal op www.hetleerplein.nl onder vermelding BijlesBeurs. De eigen website van de BijlsBeurs is naar verwachting begin februari 2015 gereed (www.debijlesbeurs.nl)

 

Waar?

Alphen aan den Rijn e.o. fungeert als pilot, daarna  hoopt de stichting overal in Nederland lokale BijlesBeurs fondsen te realiseren. Immers, iedere leerling verdient een kans om zich optimaal te ontplooien en zo beter de arbeidsmarkt te betreden.

 

Doelgroep

Van de ca. 2,5 miljoen kinderen die als schoolplichtig staan ingeschreven in Nederland groeien 600.000 jongeren op in armoede, tevens blijkt dat 10% van alle jongeren in de schoolperiode behoefte heeft aan extra onderwijsondersteuning. Het CPB becijfert de maatschappelijke kosten van, alleen al, het zittenblijven jaarlijks op  500 miljoen Euro.

 In Alphen aan den Rijn  hebben naar schatting ca. 400 jongeren (10%) bijles of studieondersteuning nodig.  Ervaringscijfers leren dat de helft  incidenteel geholpen kan worden op school en een klein deel  kan terecht bij familie en buren. De overige groep van ca. 150 leerlingen heeft structurele 1-op-1 bijles /studiebegeleiding  nodig om succesvol een passend diploma te behalen.


Benodigde middelen

Een gemiddelde leerling  heeft aan 1 a 2 uur individueel bijles per week genoeg om positieve schoolprestaties terug te krijgen. De kosten hiervoor bedragen ca. € 1.000,00 per schooljaar. De totaal kosten bedragen voor Alphen aan den Rijn e.o.  €150.000.  De kosten zijn zeer beperkt in vergelijking tot de berekende maatschappelijke kosten van onderpresteren en mogelijk vroegtijdig schoolverlaat.

 

Donateurs en sponsoren

De komende twee jaar streeft de BijlesBeurs er naar om 225 jongeren 1-op-1 bijles te kunnen geven. Kosten hiervoor bedragen € 260.000 inclusief bureaukosten.

Natuurlijk zal de stichting de BijlesBeurs bij de gemeente aandringen op een ruimhartig jongeren beleid. Aanvullend hierop hoopt de BijlesBeurs op steun van donateurs.

Het Leerplein zelf spaart per gegeven bijles en creëert zo een continue bijdrage de komende jaren. WonenCentraal heeft al € 450,00 gedoneerd.

 

Uitvoerende organisatie is Het Leerplein

Het Leerplein is in 2009 opgericht (www.hetleerplein.nl). Uitgangspunt van het Leerplein is dat haar werk bijdraagt aan de maximale ontwikkeling van jongeren zodat zij later optimaal kunnen participeren in de samenleving (winst voor economie, mens en maatschappij).  Kennis en zelfvertrouwen zijn de sleutels tot persoonlijke ontwikkeling en succes.

Het Leerplein is kleinschalig, gericht op het individu (maatwerk) en heeft een huiskamer gevoel (geen grootschalige “strafkolonie”). Jongeren kunnen incidenteel (voorbereiden proefwerken en/of eindexamen) of structureel ondersteuning krijgen. Nadrukkelijk wordt geprobeerd het plezier in leren weer terug te krijgen. Deze individuele aanpak werkt (een successcore boven de 90%) en onderscheidt ons van andere bijlesinstituten. Dit succes gunnen wij alle jongeren, rijk of minder draagkrachtig.

 

Meer informatie:

Rick Riemsdijk van Eldik, initiatiefnemer/bestuurslid stichting de Bijlesbeurs 

tel: 0172-440815 of 06-22 99 26 66, E: info@deBijlesBeurs.nl

Stationsplein 12, 2405 BK Alphen aan den Rijn        

www.debijlesbeurs.nl  

 

 

 

Miranda Wigmans-Lolling

Tel: 0172-485670 / W: communicatie@rijnstreek.rabobank.nl